Home

LONA bidrag

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) Länsstyrelsen Västra

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika aktörer (till exempel intresseorganisationer) kan initiera projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering LONA-bidraget är ett bidrag som kommuner kan söka av länsstyrelsen. Ansökningarna bygger ofta på lokala initiativ, till exempel från föreningar, företag eller markägare. Naturvårdsarbetet kan genomföras av kommunen i egen regi eller tillsammans med andra lokala aktörer efter avtal med kommunen Nu finns det LONA-bidrag att söka för projekt som gör livet lättare för vilda pollinatörer. Har du eller din förening en idé till ett projekt som.. Projektet fick statliga medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i form av så kallat LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen). Sammanlagt har projektet en budget på 1,25 miljoner varav ungefär hälften är LONA-bidrag

Huskvarnaberget - Jönköpings kommun | Naturkartan

Sök LONA-bidrag senast 1 december: Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet. Viktigt att tänka på för föreningar och andra initiativtagare är att ansökan alltid ska skrivas under och skickas in av kommunen. Observera att du alltid söker året innan aktuellt ansökningsår (startår). Välj rätt ansökningsår i LONA-registret Våtmarker är områden där vattenytan ligger nära markytan, till exempel i myrar, sumogar och strandängar. Våtmarkerna fyller viktiga funktioner eftersom de.. LONA-bidrag har finansierat projektet. I april 2014 beslutade länsstyrelsen att ge projektet statliga medel i form av LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningen). Sammanlagt har projektet en budget på 1,2 miljoner varav knappt hälften är LONA-bidrag. Läs mer i LONA-ansökan. Läs mer i länsstyrelsens beslu

LONA: lokala naturvårdsbidrag Malå Kommu

Varje år delar Naturvårdsverket ut pengar för lokala naturvårdsfrämjande projekt, så kallat LONA-bidrag. Ett exempel på LONA-bidrag är upprustning av vandringsleder, framtagande av informationsmaterial, utbildningar relaterade till naturvård eller restaurering av olika naturtyper. Både kommuner och föreningar/intresseorganisationer kan söka pengarna som fördelas och beslutas av länsstyrelsen. Alla ansökningar måste dock gå via kommunen eftersom det alltid är kommunen som. Läs mer om LONA-bidrag; Skriv din ansökan här; Kontakt. Hudiksvalls kommun Trädgårdsgatan 4 824 80 Hudiksvall. 0650-190 00 servicecenter@hudiksvall.se. Vision. Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050. Följ oss på . Gå direkt till . Start. Denna sida använder cookies. För mer information kan du. Dagarna är till för er som handlägger och/eller funderar på att söka LONA-bidrag. Den röda tråden är naturvägledning. Kom och inspireras av pågående eller avslutade LONA-projekt. Få stöttning, coachning kring projekt som inkluderar naturvägledning och ta tillfälle att diskutera det ni är intresserade av i mindre grupper

Tre kurser kommer att anordnas för de kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline årsskiftet 2021/2022. Målsättning med kurspaketet är att kursdeltagarna ska ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva en ansökan och leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilt eller i grupp. Kursen sker digitalt Håbo kommun har beviljats så kallade LONA-bidrag från Länsstyrelsen för fyra naturvårdsprojekt: - Mångfaldsytor i Bålsta - Hitta ut i Håbo - Uteliv och..

lona-bidrag. Analys av fördelningen av LONA-bidrag från Naturvårdsverket till kommunerna 2010-2019. // Analysis of how much money Swedish municipalities get from the Swedish Environmental Protections Agency for Jupyter Notebook 1 sena-arsredovisningar. Analys av svenska bolags försenade årsredovisningar 2004-2018. // Analysis of open data from the Swedish Companies Registration Office. Bidrag för lokala naturvårdssatsningar (LONA) Staten har avsatt pengar för att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Detta är även ett sätt att bidra till att vi når våra miljökvalitetsmål. Projekt kan få bidrag med upp till 50 procent. Alla föreningar, intresseorganisationer. Lona (vattendrag i Norge, Sør-Trøndelag fylke), Åfjords kommun, 64°05′53″N 10°03′15″Ö / . 64.09795°N 10.0542°Ö. / 64.09795; 10.0542 ( Lona (vattendrag i Norge, Sør-Trøndelag fylke)) Lona (vattendrag i Norge, Aust-Agder fylke, Gjerstad), 58°52′07″N 8°59′00″Ö / . 58.86851°N 8.98346°Ö

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) - Andra bidrag för

LONA-bidrag kan inte ges till redan påbör-jade åtgärder. Projekttiden kan vara upp till fyra år. Biologisk mångfald i skolan, Linköpings kn, Jens Rydell LONA-dagen, Jämtland Naturstig Sämsjön, Ulricehamns kn, Peter Wredin Naturvård med kor, Västra Götaland Vallaskogens upplevelsestig, Linköpings kn. Vår gemensamma ansökan har givit oss LONA bidrag från Naturvårdsverket! Vil Ni/Du vara med och skapa beskrivning/karta över Rogsta Sockens Fantastiska möjligheter. Sänd ett mail till bengtrogsta@outlook.com eller frågor. Eller ta kontakt med Peter Weider eller Björn Hådell. Hälsningar Styrelsen. See Mor Nu är det hög tid att söka LONA-bidrag. Naturkartans mall för LONA-ansökan har hjälpt många av tjänstens ca 70 kommuner att få stöd för en digital friluftsguide. Skynda att söka! Sannolikt kommer det även i år att finnas över 50 miljoner kronor i potten. Outdoormap / Naturkartan . Yesterday at 2:48 AM · ️ ‎ Niclas Luthman ‎ to Skydda Skogen - Protect. Hur ansöker vår förening eller stiftelse LONA-bidrag? Du ansöker genom att fylla i en ansökan i LONA-databasen. Observera att samtliga obligatoriska fält behöver fyllas i. Det är viktigt att projektplan och finansiering är väl beskrivet och att eventuellt medfinansieringsintyg finns. Kommunen har inte möjlighet att gå in och komplettera ansökningar i efterhand, utan projektet tas.

Starta ett naturvårdsprojekt i din kommun - sök LONA-bidra

LONA-bidrag ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Ansökan om bidrag för nya LONA-projekt måste göras senast till den 1 december 2017 och beslut meddelas under våren 2017. Så - om din kommun är intresserad av att få en egen digital natur- och friluftsguide för både webb och app - sök LONA nu. LONA-projekt 2018. Under 2018 tilldelades sex naturvårdsprojekt Regeringens LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) via Norrtälje kommun, för lokala naturvårdssatsningar för att skapa ett hållbart och livsstarkt landskap. För att stimulera till långsiktiga naturvårdsengagemang uppmuntrar Norrtälje kommun föreningar och ideella. Att söka LONA-bidrag. Lokala naturvårdsprojekt, så kallat LONA-projekt, kan initieras och genomföras antingen av kommunen själv eller av andra lokala aktörer (förening, entreprenör med flera) efter avtal med kommunen. Bidrag kan fås från Länsstyrelsen, men ansökan görs via kommunen, som då blir formellt projektansvarig

Nu finns det LONA-bidrag att söka för

LONA-bidrag ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Ansökan om bidrag för nya LONA-projekt måste göras senast till den 1 december 2020 och beslut meddelas under våren 2021. Så om din kommun är intresserad av att få en egen digital natur- och friluftsguide för både webb och app - sök LONA nu. Vill du ansöka om LONA-bidrag kontaktar du någon av oss: Helena Andersson, ekostrateg, telefon 0498-26 92 12 eller mejl; Evelina Lindgren, kommunekolog, telefon 0498-26 90 86 eller mejl; Vill du läsa mer om LONA, se Naturvårdsverkets LONA-register. Nedan finns också en länk till nya och tidigare LONA-projekt på Gotland har kommunen inte tagit med projektet i en formell ansökan om LONA-bidrag till länsstyrelsen. Privatpersoner, föreningar m fl kan initiera och driva LONA-projekt, men det är alltid berörd kommun som står för ansökan och även är ekonomiskt och redovisningsmässigt ansvarig för projektets genomförande gentemo Dagarna är till för er som handlägger och/eller funderar på att söka LONA-bidrag. Den röda tråden är naturvägledning. Kom och inspireras av pågående eller avslutade LONA-projekt. Få stöttning, coachning kring projekt som inkluderar naturvägledning och ta tillfälle att diskutera det ni är intresserade av i mindre grupper Lona-bidrag. Lona står för lokala naturvårdssatsningen. Det är ett bidrag man kan söka hos Naturvårdsverket för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Vem som helst kan registrera ett Lona-projekt, men det är kommunen som ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket. Därför måste idéerna vara förankrade hos kommunekologerna. Du når dem via kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

lokala naturvårdspengar (s.k. LONA-bidrag) för att göra förbättringsåtgärder för friluftslivet. Stigarna, som följer bergets naturliga former, ger besökaren en varierande vandring genom olika typer av skog och mark. Berget används också av skolor för sin naturpedagogiska verksamhet där bland annat Friluftsmuseet och sydväxtberget med sitt intressanta växt- och djurliv besöks. Kurserna genomförs med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet. Bild: Staffan Widstrand/Skogsmissbruket.org. Kategorier: Skogskurser Norrbotten 2021..

Kurserna genomförs med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun och i samarbete med Studiefrämjandet. Välkommen! Anmäl dig här senast den 15/5 Laddar kartan..

LONA Delsjön-Härskogen - Göteborgsregionen (GR

LONA-nytt oktobe

LONA-bidrag till fyra naturvårdsprojekt. Håbo kommun har beviljats så kallade LONA-bidrag från Länsstyrelsen för fyra naturvårdsprojekt. Projekten startar i år. Två av dem pågår till 2021 och två fortsätter till 2022. De här fyra projekten har vi fått LONA-bidrag till: Projekten är ett led i kommunens arbete med att öka den. De kommande åren ska järnvägen rustas och byggas ut. Det är en del i nationell plan för transportsystemet 2018-2029 som styr satsningarna på väg och järnväg, sjöfart och luftfart Kommunen sökte ett så kallat LONA-bidrag i fjol (bidrag från den lokala naturvårdssatsningen) som ska gå till att bekämpa invasiva arter i allmänhet och parkslide i synnerhet. - Det är svårt att bli av med parkslide när det väl uppstår. Att gräva bort det är väl den bästa metoden, men det är ju kostsamt och det krävs att man gräver djupt och utanför beståndet för att. Projektet finansieras av statligt LONA-bidrag (bidrag från den lokala naturvårdssatsningen) samt av Lerums kommun. Projektet omfattar fyra åtgärder: Inventering av vattenlevande invasiva främmande arter (sjögull, vattenpest och smal vattenpest). Bekämpning av parkslide på minst tio platser. Platserna kommer vara på kommunal mark i eller i anslutning till känsliga naturmiljöer.

LONA-bidrag och en del av Kuststad 2025. Trelleborgs kommun har beviljats statligt bidrag för lokal naturvårdssatsning, LONA-bidrag, för att bevara och utveckla naturstråket och på sikt även bilda ett naturreservat i området. Genom att bilda ett naturreservat finns det möjlighet att både gynna biologisk mångfald och att stärka friluftslivet. En del av arbetet finansieras av detta. Upprustningen sker bl a med LONA-bidrag. Stugorna kan bokas kostnadsfritt för 3 nätter i rad vid Holmöns Lanthandel där nyckeln också hämtas och förslagsvis också proviantering inköps. Läs mer. Inläggsnavigering. Sida 1 Sida 2 Sida 17 Nästa sida. Kategorier. Aktiviteter; Arbetsgrupper; Besöksmål; Energi mm; Havsmiljö; Medlemsföreningar; Nyhetsbrev; Offentliga aktörer; Om.

Våtmarker, naturens eget reningsverk Naturvårdsverket

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Broschyren kommer bland annat att finnas tillgänglig i anslutning till vandringslederna. Vid flera av ledernas startpunkter finns brevlådor uppsatta där vandraren kan ta med sig en broschyr. Broschyren finns även tillgänglig på. Utgiven av: Naturguiden har tagits fram av Rättviks kommun med statliga LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen) Text: Pia Söderström, natur- och miljösamordnar Vindskydden på Hovdala har finansierats av Hässleholms kommun tillsammans med Region Skåne, genom LONA-bidrag från Länsstyrelsen samt genom ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen 1826. Vindskyddet Ronja på Hovdala Vandringscentrum med plats för 5-8 personer LONA-bidrag Kommunens medfinansiering Summa År 1 200 000 kr 200 000 kr 400 000 kr År 2 550 000 kr 550 000 kr 1 100 000 kr Totalt 750 000 kr 750 000 kr 1 500 000 kr Ekonomisk bedömning Framgår av ärendet Förslag till beslut Inventeringen av ängs- och betesmarker i Alingsås kommun genomförs, enligt Miljöskyddskontorets förslag, under förutsättning att LONA-bidrag beviljas samt att.

Upplands Väsby kommun stöttar ideella föreningar genom bidrag, stöd och stipendier. På den här sidan hittar du information om de olika ekonomiska stöd som finns och hur din förening gör för att ansöka Det kallades för LONA-bidrag och det går att söka även idag då det fortfarande finns kvar. Satsningen finns idag dock inte kvar, trots att ett år återstår. - Det skulle vara en treårig satsning från regeringens sida för att skapa och restaurera våtmarker. Främst för att förhindra torka. Men satsningen blev bara ettårig, säger Eva Amnéus Mattisson, tidigare projektledare. Länsstyrelsen har beslutat att bevilja ca. 275 000 kr i LONA-bidrag till Vaggeryds kommun i arbetet med att frihugga skyddsvärda träd och kommunicera värdet kring dessa. I kommunens miljöprogram har kommunfullmäktige beslutat att arbeta med att frihugga och synliggöra skyddsvärda träd i kommunen. Genom att frihugga skyddsvärda träd så får de möjlighet att utvecklas fritt och.

2018-04-24 13:16 CEST L−nsstyrelsen beviljar Lidkıpings kommuns ansıkan om LONA-bidrag Lidkıpings kommun har beslutat att bygga ett nytt avloppsreningsverk Tre kurser kommer att anordnas för de kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline årsskiftet 2021/2022. Målsättning med kurspaketet är att kursdeltagarna ska ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva en ansökan och leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilt eller i grupp. Ansökan LONA-bidrag 1/12. Aktiviteter i Dalarnas länsförbund. 14 aug. Bioblitz Dalarna. lördag 00.00 Dalarna. Naturskyddsföreningens aktiviteter i hela Sverige; Aktiviteter i Dalarnas kretsar. 12 jun. Blomvandring på Tures Äng 12/6. lördag 10.00 Borlänge. 12 jun. Dagfjärils-skådning . lördag 14.00 Orsa. 20 jun. Vilda blommornas dag i Rättvik 20 juni. söndag 10.30 Rättvik. 20 jun. Trollsländeprojektet får LONA-bidrag! Närkes Insektsförening får 57 000 kr i LONA-bidrag till bokprojektet Närkes trollsländor. Medlen ska gå till utgivande av boken i december, om allt går som planerat. I och med detta bidrag från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen så är finansieringen av boken tryggad I Gustav Vasas spår - 500 år. År 2021 har det förflutit 500 år från att Dalarnas Allmoge och Bergsmän framgångsrikt utkämpade slaget vid Brunnbäck. Genom sina insatser där och då kan med fog sägas att den första grundstenen lades i det kommande nationsbygget av Sverige. Detta firas med en livesänd ceremoni vid Brunnbäcks.

LONA Slottsskogen-Sandsjöbacka - Göteborgsregionen (GR

LONA Bidrag till lokala naturvårdsprojekt Foto: Länsstyrelsen i Jämtlands län. Foton framsida: Flodpärlmussleskådning, Eda kommun, Fågeltorn, Jönköpings län, Inventering av hasselmöss, foto: Jens Rydell Åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, inte minst genom att bevara och utveckla tätortsnära natur, bör stå i fokus Regeringens prop. Upplands-Broleden som är 29 km lång bjuder både på naturupplevelser och kulturhistoriska miljöer. Du vandrar genom betade hagar, längs vackra grusvägar och genom hällmarkstallskog med vacker sjöutsikt.På stora delar av området bedrivs ett aktivt jordbruk. Det är tack vare positiva markägare som projektet har kunnat genomföras Naturvård och parkskötsel. I vägdikena längs Vallsundsvägen växer orkidéer, prästkragar, blåklockor, måra m.m. Alla som bor i stan behöver parker och grönområden för fritid och rekreation. Men naturen måste också få finnas för sin egen skull - det är allt liv på jorden beroende av. Och grönytorna i stan spelar också en. Naturvårdsverkets föreskrifter om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt Extra chans för LONA! Få bidrag för projekt som främjar naturvård, friluftsliv och folkhälsa 量 LONA (Lokala naturvårdssatsningen) är ett bidrag som går..

EXTRA ANSÖKNINGSTILLFÄLLE LONA-BIDRAG Kultur och fritid Naturvårdsverket öppnar upp för en extra ansökningstillfälle för LONA-bidrag och bidrag för aktiviteter kopplade till Friluftslivets år 2021. Sista ansökningsdag är 12 april 2021 ideella insatser och LONA-bidrag. I detta sammanhang har benämningen Fjärilarnas Marker i Stora Vika myntats för området. För en karta över området, se figur 1. Naturvården, och skapandet av en natur- och kulturstig (Fjärilsstigen) runt kalkstensbrottet, har byggt på ett samarbete mellan Nynäshamns kommun, Nynäshamns Naturskyddsförening (NNF) och markägaren. Årligen.

LONA-Bidrag - Malung-Säle

 1. Kultur- och fritid, barn- och utbildning och tekniska förvaltningen har tillsammans med LONA-bidrag kunnat genomföra en rad olika insatser i kommunen för att gynna vilda pollinatörer. Ängar och fruktträd. På kommunens egen mark, ovanför skolan vid vattentornet, ska vilda pollinatörer gynnas utöver det vanliga. Intill vårdcentralen finns en naturlig miljö av träd, olika växter och.
 2. Lilla Edets kommun har sökt och fått LONA-bidrag för att utreda och ge förslag på hur tätortsnära natur i kommunen kan utvecklas ur ett naturvårdsperspektiv, och bli mer tillgänglig för kommuninvånarna
 3. Upprustningen sker bl a med LONA-bidrag. Stugorna kan bokas kostnadsfritt för 3 nätter i rad vid Holmöns Lanthandel där nyckeln också hämtas och förslagsvis också proviantering inköps. Läs mer. Inläggsnavigering. Föregående sida Sida 1 Sida 2. Kategorier. Aktiviteter; Arbetsgrupper ; Besöksmål; Energi mm; Havsmiljö; Medlemsföreningar; Nyhetsbrev; Offentliga aktörer; Om.
 4. Shop Now For The Best Brands And Looks. With Free Shipping & Returns! Refresh Your Wardrobe With Our New Season Styles & ASOS Exclusive Brands
 5. Ett gediget förarbete och god planering kan vara avgörande för ett lyckat LONA-projekt. Naturvårdsverket erbjuder därför olika typer av stöd till dem som planerar att ansöka om LONA-bidrag, både i form av webbutbildningar och rådgivningssatsningar

LONA-bidrag delas ut årligen till kommuner och föreningar med målet att öka engagemanget för naturvårdsfrågor. I år får Ängelholms kommun cirka 1,1 miljoner i LONA-bidrag för att kunna satsa extra på lokal naturvård. - Tack vare bidraget kan vi utveckla kommunens naturvårdsarbete och arbeta ännu mer med biologisk mångfald, säger Amanda Hulthén, miljöutvecklare i. Med hjälp av LONA-bidrag har det anlagts en ny naturstig för att göra området mer tillgängligt. En ny naturstig har anlagts i Illharjen för att göra området mer tillgängligt. Stigen går delvis över spänger och broar och knyter ihop det befintliga stigsystemet i den västra delen av reservatet med fågeltornet vid reningsdammarna Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att LONA-bidrag beviljas. Beslutsgång Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt hans förslag. Förslaget bifalles. Beslutet skickas till Samhällssektionen Ekonomifunktionen Visma Addo ID-nummer : 00f50e60-bde9-48de-a3c0-8804414f4d07 . SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2021-03-22 Ordförandes sign Justerares sign. Projektet är möjligt tack vare ett så kallat LONA-bidrag och startar upp efter bidraget definitivt beviljas (ett positivt förhandsbesked har redan kommit, nu kvarstår bara det definitiva). Naturskyddsföreningen i Perstorp och Perstorps kommun genomför tillsammans ett pollineringsprojekt som har fått namnet Vilda pollinatörer i fokus. Projektet är möjligt tack vare ett så.

Det är endast kommuner som kan söka LONA-bidrag men projekt kan initieras och drivas av lokala initiativtagare. Tog hjälp av kommunen. Jessica och Klas Sannö vände sig till Laxå kommun för ansökan om bidrag till projekt om biologisk mångfald och pollinering i Höjens hagar. Kommunstyrelsen i Laxå ställde sig vid möte i februari bakom ansökan. I veckan var det tänkt att informera. och 2006. År 2017 beviljades Karlstads kommun ett LONA-bidrag att inventera 73 småvatten av de vatten som tidigare inventerats samt 16 nya. I LONA-projektet ska dessa miljöer beskrivas och bedömas utifrån deras betydelse och lämplighet för salamandrar och andra groddjur. Närliggande miljöer ska bedömas för att sedan ligga till grund för vilka småvatten som väljs ut för att. Ta fram en grönplan. Granskad: 23 december 2020. Lyssna. Grönplanen är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning. Grönplanen kan både vara ett planeringsunderlag för den fysiska planeringen och en handlingsplan som preciserar kommunens arbete med. Föranmälan krävs och antalet platser är begränsat. Kurserna genomförs med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet. Välkommen att upptäcka gammelskogen i Boden! Gör intresseanmälan här: https://sv.surveymonkey.com. Vi har fått beviljat LONA bidrag för materialkostnader som spång, grus och makadam etc. Det kommer bli en naturväg över torrmark och våt mark. Man kommer att få gå över stättor då djur kanske går i hagarna. Ett stort engagemang av ideella krafter kommer detta bli verklighet. Vi tackar alla markägare som ställt sig bakom vårt intiativ, och upplåtit delar av sin mark för den.

Bidrag till lokala naturvårdsprojekt - LON

 1. Naturskolan vid Emån. Detta är ett samverkansprojekt mellan Emåns Ekomuseum, Nässjö kommun och Naturskyddsföreningen finansierat med LONA-bidrag. Emåns Ekomuseum vill väcka nyfikenhet och intresse för naturen och sprida kunskap om ekologiska samband och miljövårdsfrågor. Vi har särskild fokus på livet i och kring vatten
 2. Länsstyrelsen beviljar Lidköpings kommuns ansökan om LONA-bidrag i Ängens ARV / Ängsbäcken av fredrik.hellstrom 24 april, 2018 14 februari, 2019 0 kommentarer. Lidköpings kommun har som bekant beslutat att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Skogsområdet där det nya verket ska byggas är ett populärt rekreationsområde. Som en del i arbetet har man startat projektet Lärande och.
 3. LONA-bidrag har används för groddjursprojektet Grodkollen.se som sköter och förbättrar stadens groddjursdammar. Risvasar i Skärgården Samtliga risvasar vid Häringe, Hammersta och Gålö kontrollerades. Tre restes efter vintern och fick ny markering. Vi har även letat lämpliga platser för nya vasar vid Kärringboda i Nynäshamn. Förvaltning av säl, skarv och bäver.
 4. Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. I Eksjö kommun finns det 11 naturreservat: Hackareviken. Hässleby-Silverån
 5. Borås Stad samordnar ansökan om bidrag. Ansökningarna ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 1 december varje år. Kontakta kommunbiologen i god tid om du har en bra projektidé, se kontaktuppgifter nedtill (går till Miljöförvaltningen). På Naturvårdsverkets webbplats finns det mer information vad som gäller kring LONA
Dumme mosse - Gula leden - Jönköpings kommun | Naturkartan

Inspirationsdagar inför LONA-ansökan Externwebbe

Naturvårdsprogram för Tranås kommun. Vi har tagit fram ett naturvårdsprogram för Tranås kommun. I arbetet har vi haft hjälp av Calluna AB och Metria AB. Projektet har delfinansierats med statligt stöd till lokala naturvårdssatsningar, så kallat LONA-bidrag Under 2018 kommer tio nya och 48 pågående projekt att få LONA-bidrag med totalt 2,2 miljoner kronor. Länsstyrelsen Västerbotten fördelar stödet som bidrar med upp till 50 procent av projektkostnaderna. Det totala värdet av insatserna i de projekt som har beviljats 2018 är över 11 miljoner kronor. Projekt som beviljats LONA-bidrag 201 Lennartsnäshalvöns ridstigsförening är ansvarig för ridlederna som anlagts med stöd från Upplands-Bro kommun och lokala naturvårdssatsningen (LONA-bidrag). Ibland går vandringsled och ridled på samma sträcka, då behöver både ryttare och vandrare visa hänsyn till varandra. Upplands-Broledens broschyr där Lennartsnäshalvöns. Naturvårdsprogrammet för Lerums kommun beslutades av kommunstyrelsen den 16 december 2020. Programmet gäller 2021-2025. Projektet har delfinansierats med LONA-bidrag från Naturvårdsverket

Trafikverket bygger och förbättrar för resor och transporter på väg, järnväg och för sjöfart. Hitta projekten i Västernorrlands län via kartan eller i projektlistan Lilla Bergaparken i Grästorp. Nordstadsparken som den idag kallas, parken längs Storgatan i Grästorp, är platsen som politikerna bestämt sig för att göra om till en lek- och aktivitetspark - Lilla Bergaparken i Grästorp. Parken är vald utifrån dess läge och hänger ihop med centrumutvecklingen

Hjälp till att skydda lokal natur - YouTub

 1. LONA-bidrag Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020-05-25 6 • Kunskapsuppbyggnad • Framtagande av underlag • Områdesskydd • Vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder som främjar friluftsliv) • Restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter • Information, folkbildning och annan kunskapsspridning.
 2. Åstorps kommun har arbetat med projektet sedan 2012 då kommunen blev beviljade Lona-bidrag för bildandet av ett naturreservat i området. Under arbetets gång har biologiska inventeringar av växter, insekter, lavar och groddjur i området genomförts
 3. LONA-bidrag (50%): 240 000 Sandmarksmiljöer är en viktig naturtyp för biologisk mångfald, framförallt solitära bin. Restaurering av sandmarksmiljöer på kommunal mark skapar ängsmark med unika kvalitéer som ger en annorlunda naturupplevelse samtidigt som det stärker fortlevnad av pollinerande insekter. Bekämpning av invasiva arter . Upattad kostnad: 220 000 LONA-bidrag (50%): 110.
 4. LONA-bidrag, lokala naturvårdssatsningen, har beviljats för en polineringspark i stat-ionsområdet. Planeringen för genomförande har startats upp tillsammans med tekniska enheten. Även ett naturreservat, friluftsreservat, i Furulidsområdet har beviljats LONA-medel. Beslut och skötselplan har påbörjats. Förändringar i lagen om skydd mot olyckor, LSO, gör gällande att samverkan och.
 5. För att nå dem har Norrköpings kommun, i samarbete med Studiefrämjandet, sedan 2016 genomfört projektet Alla i naturen med hjälp av statliga LONA-bidrag.Det blev direkt en lyckad satsning. Kontakter som skapades i projektets första del låg bakom en ansökan till del två då målgruppen var utrikesfödda kvinnor och fokus på.
 6. ska näringsbelastning och skapa ett renare båtliv. LONA kan användas till projekt. 2017-11-09 Ansvaret för innehållet på webbplatsen ligger hos Länsstyrelsen i Västmanlands län och återspeglar inte Europeiska unionens officiella hållning. Arkiv. Nyheter. Publikationer. Vilka är vi. Kontakta
 7. Det finansierades med stöd av statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård, så kallat LONA-bidrag. Inom projektet utsågs 2014 ett symbolträd för Vänersborgs kommun. Det var viktigt att hitta ett publikt läge och valet föll på en stor, gammal ask nära det nya vattentornet på Mariero i Vänersborg. Symbolträdet ska vara en symbol för alla de värdefulla grova, gamla träd som.
LONA-pengar till sagostig och naturlekplats

Projektet har finansierats av Lerums kommun och med LONA-bidrag. Öppna. Makrofyter i Vättern 2015-2017. Resultat från makrofytinventreing mellan åren 2015 och 2017. Syfte var att övervaka områden med avseende på eventuella förändringar av makrofytsamhället men också för att hitta lämpliga framtida miljöövervakningsområden. Visar även bedömning av delområdenas ekologiska. Reporter @nyhetsbyran-siren . annanorberg has 8 repositories available. Follow their code on GitHub I år har vi fått statliga LONA-bidrag för att utöka hagen med ett område i söder som heter Fågelsången. Syftet är att gynna floran på den tidigare betade kullen och tillgängliggöra områdets fornlämningar från järnåldern samt att bibehålla den jordbruksmässiga landskapsbilden. Det här är ett arbete inom ramen för naturvårdsprogrammet Botkyrkas gröna värden. Tillsammans. Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för bidragen till bland annat handikappföreningar, barn- och ungdomsföreningar och föreningar med kulturverksamhet i Alvesta kommun. Det finns sex stycken föreningsbidrag: A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag) B. Bidrag till drift av egen anläggning eller lokal. C. Bidrag till förhyrda lokaler

Kalvahagen blir naturreservat - HDNy Naturguide från Öckerö Kommun – Kalvsund

Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom LONA-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Skåne län. Fotona på framsidan är tagna av Patrik Olofsson, Claes Sandén, Åsa Pearce, Christer Neideman och Precious people. 3 Del 2. Strategier och åtgärder 2016-2020. 4. 5 Innehållsförteckning INLEDNING6 NATIONELLA MILJÖMÅL 8 STRATEGIER OCH ÅTGÄRDER 11 Lokala ansvarsarter 12 Ett rikt. Externa bidrag, stipendier och priser. Kultur och fritidsförvaltningen rekommenderar alla föreningar som vill utveckla nya evenemang, aktiviteter och verksamheter att söka stöd i alla de stiftelser och fonder som finns i Sverige. I listan nedan hittar ni några exempel på bidrag, stipendier och priser. Postkodlotteriet kulturstiftelse

Kommun Luften är Fr

 1. LONA-bidrag. Ärendet överlämnas till BRÅ- och Folkhälsorådet för vidare hantering. POL § 70/2019-10-22 Policy för betalningar till kommunala verksamheter Uppdra till verksamheten att vid nästa sammanträde lämna en rapport för nuvarande rutiner. Överlämnas till omsorgsutskottet för uppföljning. POL § 4 Folkhälsan i Nordanstig Uppdra till omsorgsutskottet att arbeta fram ett.
 2. medel är LONA­bidrag (Lokala Na­ turvårdsprojekt) och olika EU­fonder. Samarbete och samfinansiering med olika aktörer, till exempel med NSVA och skol­ och fritidsförvaltningen, kommer att eftersträvas. beställare beställare av handlingsplanen är stadsbyggnadsnämnden . styrgrupp styrgruppen består av drift- och underhållschefen, chefen för strategisk planering samt.
 3. Den här episka löpsträckan binder ihop de flesta av Jönköpings tätortsnära motionsområden samt passerar genom väldigt mycket av den natur som ligger närmast centrala Jönköping och Huskvarna. Vill du verkligen uppleva naturen i och runt Jönköping så ska du springa den här sträckan! Du startar vid Axamo motionsanläggning och springer sedan via Hallby, Dunkehallaleden.
 4. Sök LONA för naturkartan innan 1 dec. Här är mallen som gör det så enkelt!
Här är djuren som räddar ett unikt landskap | ATLVindskyddet Ronja är på plats - Hässleholms kommunDumme mosse - Blå leden - Jönköpings kommun | NaturkartanNaturstigen | Mjölby Golfklubb

eventuellt beviljat LONA-bidrag, - Utveckla Godstjärnsområdet. Yrkande Lillemor Andersson (C) yrkar bifall till beslutet. Bakgrund Projektet avser att utveckla området runt Godstjärn. Det är ett tätortsnära naturområde med potential att göra tillgängligt motionsstråk för alla. Det ska vara lätt och öppen terräng där man kan promenera, gå med barnvagn, rullator och rullstol på. Töreboda kommun ansöker om 709 000 kronor i LONA-bidrag hos VG-regionen för ett treårigt projekt som ska bidra till att höja den ekologiska statusen på sjön Viken. Projektet målsättning är att den ska höjas från måttlig till god ekologisk status årlig driftskostnad, vilken ska genomföras med eller utan Lona-bidrag. Kommunstyrelsen beslutar vidare att bevilja Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB) medel för projektering med 63 400 kronor. Efter avslutad projektering återrapporteras ärendet till kommunstyrelsen med förslag till beslut i kommunfullmäktige

 • Real Estate New Zealand Farm.
 • Eselwanderung Hattingen.
 • Hannover Rück Investor Relations.
 • Arbetslöshet åtgärder.
 • ESP8266 HTTPS client.
 • Casino wager calculator.
 • An IMPORTANT message from Optus.
 • Nox Reddit.
 • Gluttony anime.
 • Olymp Trade.
 • Fortnite player count.
 • Ausbildung in Australien.
 • Libra Coin kaufen.
 • Aldi Steuer 2019 crack.
 • Ally dogecoin.
 • PrivatFonds: Nachhaltig Test.
 • Aesthetic symbols.
 • Partypoker uk welcome bonus.
 • BMW Investor Relations.
 • JIBC Paramedic.
 • Escapelle kaufen.
 • EVBox hotline.
 • Legendware crack.
 • Volle Tulpen.
 • Fonddepå Danske Bank.
 • Berufsverband des Deutschen münzhandels.
 • Digital Administration and Cyber Security Gehalt.
 • California Department of Justice.
 • Майнинг развод.
 • NIST 800 115.
 • European digital skills Certificate.
 • MC2G7Q.
 • Liebesfilme YouTube.
 • Alice ico drop.
 • Eberhardt Travel Reiseberichte.
 • Amazon stock.
 • Book of Ezekiel.
 • Whinstone Rockdale jobs.
 • Loonindexering 2021 arbeiders.
 • Investigating further crossword clue.
 • Thermal conductivity of copper alloys.