Home

Intrastat aangifte

UK Intrastat returns: filing, due dates, thresholds - Maros

Die Meldungen zur Intrahandelsstatistik sind spätestens am 10. Arbeitstag nach Ablauf eines Berichtsmonats an das Statistische Bundesamt zu senden. Siehe Kapitel 6.4 Abgabetermine oder den Leitfaden zur Intrahandelsstatistik Kapitel 1.6 Übermittlung der Meldungen Anleitung zum Ausfüllen der Intrastat-Vordruck Intrastat returns can only be submitted via the internet application OneGate. Go to the OneGate home page. The following methods are possible in OneGate: Manual data entry; Import a CSV-file in a report; Upload of declarations in XML-format; Instructions are set out step by step in the manual Intrastat via OneGate (PDF) Intrastat-Meldungen dienen zur Erfassung des tatsächlichen Warenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft. Unternehmen müssen Versendungen und Eingänge zentral melden, in Deutschland an das Statistische Bundesamt. Die Abgabe dieser Meldungen ist in allen EU -Mitgliedstaaten verbindlich Unternehmen sind verpflichtet, eine sogenannte Intrastat-Meldung einzureichen. In der Bundesrepublik Deutschland werden die Meldungen beim Statistischen Bundesamt eingereicht. Der Handel mit Dienstleistungen ist kein Gegenstand der Außenhandelsstatistik, daher ist eine Intrastat-Erklärung für Dienstleistungen nicht erforderlich. Das System basiert auf der EU-Verordnung Nr. 638/2004, ergänzt durch Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1982/2004 der Kommission zur Umsetzung der EU Regulation Intrastat is a statistical declaration that must be submitted by certain traders, which measures the movement of goods between the EU member states. Although the Intrastat filing obligation is based on an EU Regulation, there are some differences in how the member states have implemented the rules

This is the Intrastat declaration. This declaration includes all data regarding goods arriving from other Member States and goods being sent to other Member States. It has to be sent directly to the National Bank either as a hard copy or online. Around 12,200 companies subject to this are relevant to this statistic Click here for the links. Need more details about OneGate and how to access the application? Please consult the FAQ section. Forgot your details? Please contact access.onegate@nbb.be. For more information about the different declarations, go to the Documentation section. Created: 16 March 2021 | Updated: 16 March 2021

Intrastat nbb.b

 1. In deze instructievideo leert u hoe u een Intrastat aangifte maakt in BoCount Dynamics (v2017). 0:33 - Instellingen2:34 - Factuur met Intrastat gegevens opst..
 2. Intrastat declarations have to be submitted on the following month goods have been shipped or received. There is then no compulsory nihil Intrastat declaration to be submitted as it is the case with VAT returns. The submission deadline is around 10 days following the month (depending on the country) when the operations took place. We would like to draw your attention to the fact that.
 3. Intrastat is the system for collecting information and producing statistics on the trade in goods between countries of the European Union. It began operation on 1 January 1993, when it replaced customs declarations as the source of trade statistics within the EU. The requirements of Intrastat are similar in all member states of the EU, although there are important exceptions
 4. istrative burden faced due to the requirements of Intrastat reporting and also on future potential burden derived from Intrastat re-design options. View the questionnaire . Links to the survey on.
 5. The INTRASTAT declaration threshold for 2018 is set forth as follows: Companies that have an obligation for an Intrastat declaration in 2018 will be in-formed by Statistics Netherlands via letter. Companies that in 2017 exceeded the annual threshold of € 1,000,000 for imports (ICV) from EU member states or € 1,200,000 for exports (ICL) to EU member states, will receive the obligation to.
 6. Your supplier will have to list your VAT numbers on the Belgium Intrastat dispatch declaration as well as on their EC sales listing. You in turn, will report this flow in your UK Intrastat arrival declaration. You're not only relying on your process to align Intrastat and VAT declarations to ensure correct reporting. You are also relying on the correctness of reporting from your suppliers

INTRASTAT-Meldungen bei innergemeinschaftlichen

You must register for Intrastat if, in any calendar year (from 1 January to 31 December), your business either: receives more than £1.5 million worth of goods from the EU. moves more than £. French Intrastat DEB. French VAT registered businesses, both resident and non-resident, will be required to submit additional reporting on the movement of goods across EU borders. These are in addition to VAT returns. These 'Intrastat' or DEB filings list the movement of goods across national borders. As well as sales and purchases to other. Moved Permanently. The document has moved here Welcome to Intrastat. If you have not already done so, you will need to Register and obtain a valid username and password in order to use this system. To register for Intrastat or access other useful information, such as HM Revenue & Customs Online Service availability and other Frequently Asked Questions (FAQ) please click on the button below.

Wijziging Intrastat aangifte per 1 januari 2021. Ondernemers die vanuit Nederland goederen verhandelen (verkoop, inkoop) met ondernemers in de EU zijn boven een bepaald drempelbedrag aangifteplichtig voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Periodiek (maandelijks of jaarlijks) moet dan een zogenaamde Intrastat aangifte worden ingediend Aangifte Intrastat. Ondernemers die vanuit Nederland goederen verkopen aan ondernemers met een afleveradres in de EU (de zogenoemde intracommunautaire leveringen: hierna ICL) en/of goederen in de EU aankopen waarbij de goederen in Nederland worden afgeleverd (de zogenoemde intracommunautaire verwervingen: hierna ICV), zijn boven een bepaald drempelbedrag aangifteplichtig voor het Centraal. De Intrastat-aangifte is vooral bedoeld om statistieken omtrent buitenlandse handel bij te houden. Is het land van oorsprong toch niet te achterhalen, dan mag uitzonderlijk de code QU worden vermeld. Het btw-nummer dat vanaf 2019 moet vermeld worden, is hetzelfde btw-nummer dat vermeld wordt in de zgn. intracommunautaire opgave In France, Intrastat returns can be inspected for over a 3 year. Werden de Intrastat aangiften voorheen gezien als een verplichte last die niet of zonder veel aandacht werd ingediend, tegenwoordig wordt het steeds belangrijker de juiste aandacht te besteden aan de Intrastat aangifte en deze correct in te dienen en aan te laten sluiten bij uw BTW aangiften. Toch is het correct verwerken van Intrastat aangiften voor veel organisaties lastig. Intrastat heeft. 03-02-2021 11:20. Vanaf donderdag 4 februari zullen in Visma.net ERP de nieuwe transactiecodes beschikbaar zijn voor de Intrastat-aangifte 2021. Dit betekent dat de oude codes vanaf dat moment niet meer beschikbaar zijn. De nieuwe transactiecode (voor verzendingen) bestaat uit 2-digits, terwijl de oude transactiecode slechts uit 1 digit bestond

Ik kan voor de opgave Intrastat zelf een bestand genereren. Hoe kan ik dit naar het CBS versturen? Wat is gewijzigd in 2020 en 2019? Waar vind ik de codelijsten? Hoe geef ik wijzigingen door die van invloed zijn op mijn Intrastatverplichting? De activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd. (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop) , wat moet ik voor het CBS doen?. Periodieke aangifte: mogelijkheid om de roosters te kiezen die gebruikt werden in de vorige aangifte; Curator: de verzamelaangifte kan nu ook voor de 'Fresh starters' worden ingediend via Intervat; Dashboard: aanduiding via welke inlogprocedure en context de aangifte ingediend werd: A voor 'In eigen naam' E voor 'In naam van een onderneming' en 'Indienen voor uw onderneming' R. WILLKOMMEN ZUM ONLINE-MELDEVERFAHREN IDEV DES STATISTISCHEN BUNDESAMTES. Die wichtigsten Hinweise zur Handhabung können Sie der Online-Hilfe oder der folgenden Kurzübersicht entnehmen. Informationen zur Datensicherheit finden Sie im Erhebungsportal der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder unter dem Punkt Schutz der Daten.. Die Anmeldung erfolgt mit den Ihnen bereits vorliegenden. Intrastat Reports 7. Payroll Taxes Return This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the.

Intrastat overview - Finance Dynamics 365 Microsoft Doc

INTRASTAT reporting in S/4 HANA SAP Blog

 1. Papieren aangifte - 10e vd maand (werkdag) Elektronisch aangifte - 12e vd maand (werkdag) Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië) GBP: 1 500 000 £ N.V.T.* 21e van de maand: Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) GBP: 1 500 000 £ 250 000 £ 21e van de maand: Zweden: EUR: 140 000 € 220 000 € 10e van de maand (werkdag) *N.V.T.: Niet van toepassing. Geen Intrastat-verplichting. Opmerking.
 2. Pincvision verzorgt Intrastat-aangiften in alle 27 EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. Wij controleren en verrijken uw data en prepareren deze volgens de specifieke normen van de betreffende EU-lidstaat. Al uw aangiften zijn gegarandeerd volledig en correct ingestuurd, voor het verstrijken van de diverse deadlines in alle lidstaten
 3. Intrastat-aangifte is vereist wanneer een product de grens van een ander EU-land/regio overschrijdt. In sommige landen/regio's is Intrastat-aangifte ook van toepassing op services. De verplichte en optionele elementen kunnen in Intrastat-aangiftes worden verzameld. De volgende elementen zijn verplicht: het btw-nummer van de partij die de informatie moet verstrekken, de referentieperiode, de.
 4. In uw land/regio moet u de beweging van goederen elke maand doorgeven aan de autoriteiten en moet aangifte bij de belastingdienst worden gedaan. Dit wordt Intrastat-rapportage genoemd. U gebruikt de pagina Intrastat-dagboek om periodieke Intrastat-rapporten te voltooien. Vereiste en optionele instellingen. Voordat u het Intrastat-dagboek kunt gebruiken om Intrastat-gegevens te rapporteren.
 5. g van de Europese interne markt) Veelal gebeurt dat automatisch. Informatiedrager van de statistische gegevens zijn alsdan de btw-aangifte of douaneaangifte. Te verstrekken statistische gegevens Gegevens die door de nationale autoriteiten onder meer moeten worden verzameld, zijn:.
 6. Hoewel het VK wel de Intrastat van de EU verwerving wilt ontvangen is er geen verplichting meer bij de andere EU-landen om transacties naar het VK aan te geven in de Intrastat dispatch aangifte. De Intra EU leveringen die gerapporteerd worden in de Intrastat dispatch aangifte van het VK naar de EU landen komt wel te vervallen. Dit, omdat deze aangegeven moet worden in de exportaangifte via de.
 7. De Intrastat-aangifte intracommunautaire leveringen (ofwel DEB in Frankrijk) is een verplichte aangifte bij de douanedienst van alle goederenverkeer binnen de Europese Unie. Zo wordt het verkeer van goederen in de Europese Unie gecontroleerd. Er bestaan 2 goederenstromen tussen lidstaten: de aangifte van goederenverkeer voor intracommunautaire levering of verzending; de DEB-aangifte voor.

Intrastat: Auskunftspflicht und Befreiungen Finance Hauf

Find out how we can support you with our extensive knowledge of trade compliance legislation that we integrated in high-end automated solutions. Comply with all your reporting obligations. Let Pincvision take care of your VAT, Intrastat & EPR reporting requirements. Your export documents within 24 hours at any destination, anywhere in the world Log in Quick Searc

Ik moet Intrastat aangifte doen bij het CBS, maar hoe

Intrastat and EC Sales Lists. The Intrastat discloses details of movements of goods between Member States which take place for commercial reasons, recording the movement whenever goods enter the territory of Luxemburg from other Member States or leave it to other Member States. Declaration must be filed monthly once the annual threshold is exceeded. Intrastat declarations can be submitted in. De DEB-/Intrastat-aangifte is derhalve een aangifte die een overzicht geeft van alle invoeringen en verzendingen van uw onderneming die zijn verricht met andere lidstaten van de Europese Unie. Deze aangifte intracommunautaire leveringen is complex en moet al het communautaire goederenverkeer tussen Frankrijk en een andere lidstaat van de EU bevatten, en met name: Het intracommunautaire. Vertalingen in context van intrastat-aangifte verstrekken in Nederlands-Engels van Reverso Context: IntrastatVia de maandelijkse intrastat-aangifte verstrekken de ondernemingen inlichtingen over hun intracommunautaire (intra-EU) goederenstromen, tenzij dat bedrag onder een bepaalde drempel per jaar blijft Sedert 01/01/2003 is de intrastat-rapportering voor creditnota's gewijzigd, Indien u maar voor één intrastat-model ('Aankomst' of 'Verzending') aangifteplichtig bent. Hoe moet u de intrastat-gegevens van een creditnota in Venice verwerken, om een correcte intrastat-aangifte te kunnen neerleggen ? Indien uw Lees verder

Obsługa INTRASTAT - Portal Klienta - Streamsoft

De Intrastat code is verplicht voor consumenteneenheden in de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse markt. De Intrastat code is een 8-cijferige code om goederen onder te verdelen in categorieën. Intrastat codes worden ook wel goederencodes of HS-codes genoemd. Het gebruik, de functie en de codes zelf zijn per land dezelfde. De lijst met codes wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van de. No labels WinBooks on social networks : © 2019 WinBooks® WinBooks is a registered trademar Interfiscal nv/sa - Douanestraat 32 - 8930 Rekkem (België) Tel. 00 32 56 40 29 01 - Fax. 00 32 56 41 91 79 - Email info@interfiscal.b Contribute to MicrosoftDocs/nav-content.nl-be development by creating an account on GitHub

Video: Intrahandel Online-Hilf

Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat

Declarations nbb.b

 1. IDEP International. On this page you find links to the web sites of Statistical Organisations that distribute the IDEP package. We will also point directly to the place from where the latest IDEP-Package for that country can be downloaded and/or installed. Normally, for a first time installation or keep your Multi Member State IDEP package up.
 2. Intrastat. U hebt het artikel Standaardprocedure Eindejaarsverwerking gelezen.Op deze pagina leest u extra aanwijzingen voor de module Intrastat en het doen van Intrastat-aangifte in of over 2021. Wanneer u niet over deze module beschikt, dan kunt u deze procedure overslaan
 3. derd de ter toepassing van artikel 34 van de basisverordening vastgestelde bepalingen, worden de Intrastat-formulieren N-Verzending, R-Verzending, S-Verzending en N-Aankomst, R-Aankomst, S-Aankomst, waarvan de modellen in de bijlage bij deze verordening zijn opgenomen, overeenkomstig.
 4. ée de redevables de l'information
 5. De Griekse Intrastat-aangiftes dienen te worden ingediend zodra het bedrag van de intracommunautaire transacties de drempel overschrijdt die door het douanewetboek Intrastat is vastgelegd. Als de drempel van intracommunautaire uitvoer of invoer gedurende het lopende jaar wordt overschreden dient een Intrastat-aangifte te worden ingediend in de maand van de overschrijding
 6. INTRASTAT aangifte. Introductie. Tot 1992 werd statistische informatie verzameld door de douane. In 1993 ontstond de interne Europese-Uniemarkt (de EU) en de taken van de douane verschoven naar de externe grenzen van de EU. Als gevolg hiervan moet de statistische informatie nu op een andere manier worden verzameld. Als u zaken doet met bedrijven die zijn gevestigd in andere EU -lidstaten, moet.

Intrastat - Wikipedi

 1. gen die vallen onder de assimilatiedrempel zijn vrijgesteld van de Intrastataangifte
 2. Aangifte doen van goederenbewegingen. Als u binnen de EU voor meer dan een bepaalde waarde invoert en/of uitvoert, moet u statistische verslagen over uw handel in de EU indienen via Intrastat. Deze drempelwaarden worden elk jaar door elk EU-land vastgesteld (meestal in het laatste kwartaal)
 3. Vertalingen in context van aangifte bestand in Nederlands-Engels van Reverso Context: Als u geen aangifte bestand naar het inkomen uit te sluiten, loopt u het risico te verliezen de uitsluiting

Intrastat is een internationaal gebruikt systeem, gebruikt door de landen binnen de Europese Unie, voor het uitwisselen van informatie over import- en export goederen. Na het openzetten van de grenzen in 1993, heeft de EU het systeem in het leven geroepen om aan de informatiebehoefte te blijven voldoen. Wanneer de jaarlijkse waarde van in- of uitvoer van goederen een bepaald bedrag passeren. De eerste gedetailleerde intrastat aangifte voor het eerste kwartaal dient normaal gezien tegen 20 april 2020 ingediend te worden. Naar aanleiding van de corona-crisis wordt er net zoals voor de periodieke btw-aangifte voorzien in een verlenging van de indieningstermijn tot 7 mei. Het indieningsuitstel moet echter expliciet per e-mail aangevraagd worden bij de intrastat diensten (BopVatUnit.

bankboekhouden - loonboekhouding- BTW en Intrastat aangifte - jaarrekening View Agnes' full profile See who you know in common Get introduced Contact Agnes directly Join to view full profile Others named Agnes Vandeput. Agnes Vandeput. Agnes Vandeput -- Germany. 0 others named Agnes Vandeput are on LinkedIn. Contact. In the section 'Contact' you'll find our phone numbers and addresses, when and how to report a change of address, what you can do if you do not agree with us, your rights and obligations and how you can report crime anonymously

XAF Export. With ArabiaClouds Dutch accounting localization installed, you will be able to export all your accounting entries in XAF format. For this, you have to go in Accounting ‣ Reporting ‣ General Ledger, you define ArabiaClouds entries you want to export using ArabiaClouds filters (period, journals, ) and then you click on ArabiaClouds button EXPORT (XAF) Yachting World's test on the new Pogo 30, a super fun pocket rocket that puts a different spin on cruising. The full report is in Yachting World December 201.. Presearch is a decentralized search engine, powered by the community

Intrastat aangifte voorbereiden; Vereiste U heeft reeds een aantal jaren ervaring als dossierbeheerder in een boekhoudkantoor als assistente. U bent dynamisch en heeft sterke interesse in fiscaal-, vennootschaps- en boekhoudrecht. U beschikt over een Bachelor accountancy en fiscaliteit of gelijkwaardig diploma; Master in handelwettenschappen accountancy en fiscaliteit of Master T.E.W. INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten uit de Europese Unie. Deze aangifte moet naargelang het geval maandelijks of driemaandelijks opgemaakt worden en naar de Administratie gestuurd worden voor de 20 ste van de maand. De aangifte dient gedaan te worden door alle.

Handleiding bij de Intrastat-aangifte - nbb.be De Intrastat-aangifte is de wettelijk verplichte aangifte. Simplification of Intrastat - gov.uk Intrastat system which is targeted for implementation from 2017. INTRASTAT AGENCIA TRIBUTARIA. Intrastat Topical Essay. Intrastat e Black List 2018-05-03آ Intrastat e Black List DOT COM â€گ Ordine dei Doori Commercialis . IVA MODELLI INTRASTAT. 2 Verzendingen. 3 Het programma zal alle facturen en creditnota's die onderhevig aan intrastat zijn, uittrekken (dus met een intracommunautaire btw-code, aankopen voor Aa nkomsten en verkopen voor Verzendingen) en een scherm met de reeds aangevulde gegevens presenteren. Indien alle informatie tijdens het inbrengen van de facturen in WinBooks werd vervolledigd, kunt u de aangifte onmiddellijk.

Intrastat - Was ist Intrastat? Billomat Buchhaltungssoftwar

Statistiekopgave indienen bij CBS. Als u goederen levert of afneemt uit andere EU-landen moet u in sommige gevallen (vanaf bepaalde bedragen) een statistiekopgave bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) indienen. Voor meer informatie kijk op de website van het CBS Naast de btw-aangifte doet u ook de opgaaf intracommunautaire prestaties. Hier vult u alle intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten in voor klanten die in andere EU-landen btw-aangifte moeten doen. Ook moet u de waarde van eigen goederen die u naar een ander EU-land hebt gebracht, op de opgaaf ICP vermelden Aangifte btw. De verkoper moet administratieve bewijzen (bijvoorbeeld buitenlandse betaling) bewaren om aan te kunnen tonen dat hij terecht gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling. Hij meldt de verkoop in zijn btw- en Intrastat-aangifte. De teruggave van in Nederland dubbel betaalde btw moet hij aanvragen bij de Belastingdienst. De koper in de andere EU-lidstaat meldt de koop in zijn eigen. Dit document 1 is ook beschikbaar in het FR, EN en DE. INTRASTAT: AANGIFTE VAN VERZENDINGEN 2019 • Context • XML-bestanden • CSV-bestanden • Vragen over het Land van oorsprong • Vragen over het BTW-nr. tegenpartij • Andere veelgestelde vragen • Contact Context In het kader van de Europese hervorming van de Intrastat-aangifte zijn de aangifteformulieren voo

Deloitte Intrastat guide 201

Algemene parameters. Activeer het Beheer van de Intrastat-aangifte in de menu Dossier > Instellingen > Algemene parameters, door in het tabblad Opties de optie Beheer Intrastat-aangifte (N) aan te vinken.. Bovenaan de pagina. Tabel met de Intrastat-codes. Vul de goederencodes in via de menu Bestand > Tabellen > Artikelen > Intrastat De Intrastat-aangifte aanmaken Ga naar de Intrastat-aangifte via de menu Afdrukken > Intrastat-aangifte. Kies het type aangifte ( Aanschaf of Levering) en de lijst van documenten via een periode in alle dagboeken of via de... Standaard stemt de periode overeen met de maand die de huidige maand. INTRASTAT IN 2019: UPDATE VAN DE AANGIFTE VOOR VERZENDINGEN In het kader van de Europese hervorming van de Intrastataangifte krijgen deonline aangifteformulieren voor VERZENDINGEN in OneGate 2 nieuwe velden: • hetland van oorsprong van de goederen en • hetbtw-nummer van de tegenpartij. Concreet zult u deze gegevens moetentoevoegen vanaf de aangifte voor de transacties van januari 2019die u.

Foreign Trade nbb.b

Bij de opmaak van de Intrastat aangifte is het voortaan mogelijk om te specificeren volgens welk formaat de Intrastat aangifte opgemaakt moet worden. U hebt hierbij de keuze uit ITX (Oude formaat) en XML (OneGate). Aangezien vanaf april 2015 enkel bestanden met het formaat XML of CSV, overeenstemmend met de specificaties van de toepassing OneGate, zullen worden aanvaard, zal er in topACCOUNT. Intrastat-aangifte is niet conform de richtlijnen CBS in de Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009. Dynamics NAV 2009 Meer... Minder. Sjabloon: CPR - sjabloon voor Navision Code Fiacx. BUG #: 213532 (Contentbeheer) Symptomen. Wanneer een item is negatief (correctie), het systeem zal automatisch wordt ervan uitgegaan dat deze uitvoer. De CBS-richtlijnen declareren, is het importeren.

Directe registratie - Barendregt Compliance

De Finse Intrastat-aangiftes dienen te worden ingediend zodra het bedrag van de intracommunautaire transacties de drempel overschrijdt die door het douanewetboek Intrastat is vastgelegd. Zodra het bedrijf de Intrastat-drempels overschrijdt, sturen de bevoegde autoriteiten een bericht dat ze verplicht zijn een Intrastat-aangifte in te dienen 1 HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goed.. REX. REX number validation. EORI validation open interface is now available- here. Important note: Following the UK withdrawal from the EU, from the 1st of January 2021, the EORI numbers, and AEO authorisations, of UK (starting with the GB code) are not consultable anymore on the European Commission EOS online database. Only the EORI/AEO.

Diensten - Boekhoudkantoor Elien Lefevere

OneGate - Login - nbb

Detail van de Intrastat-aangifte. Het programma zal alle facturen en creditnota's die aan de Intrastat onderworpen zijn oplijsten (die dus een btw-code hebben van het intracommunautaire type, aankopen voor de Aankomsten en verkopen voor de Verzendingen) en een scherm weergeven dat reeds is ingevuld met de gegevens.. Als alle informatie tijdens het inboeken van de facturen in WinBooks on Web. Where Are You From (wayf) Your request is expired, please restart the authentication process: Wayf Intrastat-aangifte heeft iets bij­zon­­ders. ­Het heet nl. officieel wel aangifte maar in feite is het meer een verplicht in te vullen in­lich­tin­­­genformulier. De aangifte is immers niet bedoeld om u voor het één of het ander te laten betalen (een zeld­zaamheid) maar om inlichtingen te verzamelen in­zake het goe­de. 5 - De intrastat aangifte in NAV (00:11:27) Hoe kan de periodieke Intrastat aangifte in NAV gemaakt worden? 6 - Samenvatting (00:01:31) Samenvatting. × Intrastat in Microsoft Dynamics NAV. 1 - Welkom (01:12) Introductie 2 - Intrastat (02:19) Wat is intrastat? 3 - Intrastat instellen in NAV (00:50) Welke Intrastat instellingen moeten gebeuren? (02:47) Boekhoudinstellingen (05:23) Goederencodes. Uitgebreide Belgische Intrastat-aangifte. 0000002243 - 20-08-2016. Vanaf Mercator 8.5 moet u deze informatie raadplegen. Standaard onttrekt de Intrastat-module van Mercator de gegevens om de 'standaard' Intrastat-aangifte uit te voeren. De uitgebreide Belgische aangifte vereist bovendien de incoterms (gestandaardiseerde levervoorwaarden)

And3Elektronische facturatieTraining Afsluiten December

Belgium applies a standard VAT rate of 21% and two reduced VAT rates: 6% and 12%. Update 05/2020: The reduced VAT rate of 6% will apply temporarily to restaurant and catering services from 8 June 2020 until 31 December 2020. This does however not cover the supply of alcoholic beverages. INTRASTAT - THRESHOLD CBS-aangifte. Om de handel tussen EU-landen te kunnen volgen, is door de EU het Intrastat-stelsel ingesteld. Hiervoor verstrekken ondernemers via de CBS-aangifte hun handelsgegevens rechtstreeks aan de statistiekdiensten in de lidstaten Additional tools ; Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) geldigverklaring BTW-nummer. As of 01/01/2021, the VoW service to validate UK (GB) VAT numbers ceased to exist while a new service to validate VAT numbers of businesses operating under the Protocol on Ireland and Northern Ireland appeared How to apply. You need to complete form C&E48 to apply for authorisation to use simplified declarations for exports. Send your completed form to the Authorisations and Return Team at the following. VAT THRESHOLDS (1 JULY 2019) Member State Threshold for application of the special scheme for acquisitions by taxable persons not entitled to deduct input tax an

 • Margin interest deutsch.
 • Knock Out Zertifikat Gewinn berechnen.
 • Carl Martin Bitcoin.
 • Zigarettenautomat kaufen.
 • Belastingdienst bezwaar maken.
 • Vuzix Blade.
 • Hauskauf mehr bieten.
 • Banprogram örebro.
 • Polychain Capital wiki.
 • Is QYLD safe.
 • Florida Panthers Retro jersey.
 • Passwort Tester.
 • Nasdaq Performance 2020.
 • Tabacon online shop.
 • Coinbase Wallet Gebühren.
 • Somalia Leopard 2018.
 • Biggest firework.
 • Best political documentaries.
 • Corporate income tax Panama.
 • Original Ersatzteile Audi.
 • Kars Einwohner.
 • ICard bank statement.
 • Jämför AP7 Såfa.
 • Emoji Tastatur iPhone.
 • 1000 euro verdienen in 1 week.
 • EZ Cash centers.
 • Wholesale Whatsapp group link.
 • Urban VPN.
 • Niewola babilońska.
 • CGMiner Tutorial deutsch.
 • Bitvavo telefoonnummer verifieren geen sms.
 • Veit Vulkan.
 • Draco Rocket League price Switch.
 • Stellar Lumens Preisprognose.
 • How to buy Bitcoin in Kenya.
 • Citibank Credit Card login.
 • Osteria Allegro franziskanerstr.
 • BitMart chart.
 • Handy gehackt Nachricht.
 • Birkenhof Brennerei Öffnungszeiten.
 • Outremer 51.